Polityka prywatności

Część I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych użytkowników witryn internetowych: rakow.com, sklep.rakow.com oraz bilety.rakow.com

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii ochrony oraz sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne oraz przetwarzamy je zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W („RODO”).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, jeśli korzystasz ze strony internetowej rakow.com, sklepu online Raków tj. sklep.rakow.com oraz systemu biletowego udostępnionego na stronie internetowej bilety.rakow.com jest RKS Raków Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000392197 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9492180595, REGON: 242570610, kapitał zakładowy 10 000 000 zł, nr tel. tel. 34 323 54 62, adres e-mail: kontakt@rakow.com.
 3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem iod@rakow.com.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie następujących regulacji prawnych:
  Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania danych osobowych
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • odpowiedź na zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda udzielona przez osobę;
  • możliwości i ułatwienia korzystania z poszczególnych witryn internetowych w domenie rakow.com (w zakresie tzw. plików „cookies”);
  • wysyłka newslettera;
  • inne działania marketingowe wykraczające poza uzasadniony interes administratora.
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • rejestracja kont użytkowników w systemie biletowym prowadzonym na stronie internetowej „bilety.rakow.com” na podstawie akceptacji regulaminu danego serwisu;
  • rejestracja kont użytkowników w systemie sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej „bilety.rakow.com” na podstawie akceptacji regulaminu danego serwisu;
  • wykonanie umów sprzedaży biletów, towarów lub usług oraz w celu podjęcia działań na żądanie nabywców, przed zawarciem umowy sprzedaży oraz związanych z obsługą reklamacji.
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • wypełnienie wszelkich obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jako na organizatorze imprez masowych, w związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
  • wypełnienie obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych w związku ze sprzedażą.
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  • obrona przed roszczeniami przysługującymi nabywcom biletów oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych;
  • marketing bezpośredni produktów i usług.
 5. Twoje dane osobowe będą przekazywane (udostępniane albo powierzane):
 6. podmiotom, instytucjom i organom państwowym uprawnionym do dostępu do danych osobowych, na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 7. dostawcom usług np. utrzymania systemów IT, usług związanych z pośrednictwem w sprzedaży biletów, usług płatności w celu realizacji transakcji, usług księgowych, usług rekrutacyjnych, usług marketingowych itp.
 8. Dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze, gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne uwzględniające np. zasady wynikające z tzw. Tarczy Prywatności, która zabezpiecza te dane poza obszarem EOG.
 9. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od danej podstawy prawnej:
  • jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
  • jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy, będą one przechowywane przez administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej nas lub umowy zawartej przez inny podmiot na Twoją rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;
  • jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku;
  • jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z administratorem na Twoją rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
  • jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 10. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Podanie danych osobowych w poszczególnych procesach jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wybranych celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność korzystania z naszych serwisów w pełnym zakresie.
  4. Niektóre decyzje, które dotyczą Ciebie i Twoich danych, mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu w wybranych procesach, będziemy mogli np. automatycznie przygotowywać dla Ciebie oferty na podstawie informacji o Twoich wizytach, decyzjach związanych z zakupami, produktach, które oglądasz, formach płatności oraz danych demograficznych. Oznacza to, że Twoje dane podlegają profilowaniu.

Część II. Polityka Administratora w zakresie Cookies

Co to jest cookies?

Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.
Cookies administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.
Cookies zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies trwałe – są przechowywane na Twoje urządzenie i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Dlaczego i jak korzystamy z plików cookie?

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

W celu wyłączenia obsługi plików cookies należy dokonać stosownej zmiany ustawień w używanych przez Ciebie przeglądarkach.

Część III. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020 roku.